Dacă Pe râurile ce duc…este pur și simplu literatură pe viață și pe moarte, o luptă teribilă pe parcursul a 15 zile (de spitalizare) pentru a câștiga viața de partea ei, un refugiu literar, singurul posibil din vecinătatea imanentă a morții – acum, cel mai recent Antunes, Până ce pietrele vor deveni mai ușoare ca apa – este un sublim omagiu adus Portugaliei (istorie și imperiu) de marele ei scriitor.

 

Join the Conversation

Will not be published.