Trenul de Erlingen (Boualem Sansal)

Natura e acolo unde larva devine fluture. În Istorie însă lucrurile se întâmplă adesea invers. Din acest unghi traiectoria umanității poate fi văzută ca o metamorfozã inversã: la final ne așteaptă întotdeauna grotescul. Lucrurile în Istorie se termină oricum prost, avem prea multe exemple, ne-a asigurat de asta chiar și Ioan.

Întrebarea care contează de fapt și în jurul căreia Sansal construiește această narațiune-eseu este dacă nu cumva Gregor Samsa s-a transformat peste noapte în gângania care sălășluia deja în el. Dacă nu cumva metamorfoza aceasta tragică este însăși condiția noastră ontologică.

Pe alocuri, povestea cărții seamănă izbitor de mult cu peisajul zilelor noastre.

Trăim într-o societate aflată sub tensiunea crescândă a unui pericol iminent, omniprezent și totodată necunoscut. Asistăm la expansiunea planetară a unui dușman anonim a cărui apropiere îngrozește oamenii (fãcându-i să-și somatizeze spaima) și asediază orașele. Comunicațiile se întrerup, hrana se raționalizează, străinii dispar. Într-un asemenea peisaj, ideea apariției unui miracol, a unui vehicul (istoric) salvator capătă proporții halucinante. Este cel mai favorabil  moment al manipulării oamenilor. Timing-ul perfect pentru punerea în mișcare a mecanicii haosului. Cheia exterminării.

Trenul de Erlingen surprinde mai cu seamă în compartimentele sale de eseu, de criticã nedisimulată la adresa politicienilor bunei resemnãri, a rezilienței oarbe și a eleganței doliului pe care aceștia ne-o arată de fiecare datã.

13  Noiembrie, Bataclan și tot valul de atentate din istoria recentă poartă amprenta metamorfozei kafkiene. Gângania ne pândește la fiecare cotitură istorică, gata să distrugă omenirea în codul sãu genetic numit civilizație.

Să nu uităm însă că gângania suntem noi, omul metamorfozat prin radicalism și fanatism, prin îndepărtarea de ținuta rațiunii.

Poate cã Boualem Sansal are dreptate: e nevoie acum, mai mult ca niciodată de un Thoreau al zilelor noastre care să regândească relația omului cu Natura, cu Statul și cu Religia

Join the Conversation

Will not be published.