Evreii și cuvintele (Fania Oz-Salzberger, Amos Oz)

<!-- wp:image {"id":64,"align":"left"} --> <p><img class="alignleft size-medium wp-image-286" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/evrei-si-cuvintele-OZ-195x300.jpg" alt="" width="195" height="300" />Lectura acestei cărți echivalează experiența unui şoc cultural. Senzația, mai ales după parcurgerea primului capitol (major) este de bulversare totală, de vertij ideatic, cardinal. Îl ştiam pe evreu ca fiind un drept credincios, intim legat de Dumnezeu (şi de Cuvântul Său); ori aici, dacă este să fie legat de ceva, atunci cu siguranță nu Iahve este acesta ci mai degrabă de Carte, de cuvintele ei; iar Dumnezeu, ei bine Dumnezeu este el însuşi doar unul dintre cuvinte. Şi nimic mai mult! Scrise şi povestite la persoana a II-a plural, de un cuplu tată-fiică/romancier-istoric (atipic si contrar tradiției intelectuale evreieşti) în care fiecare se substituie cu finețe celuilalt - eseurile, cele patru mari eseuri care alcătuiesc volumul (Evreii şi cuvintele,ed. Humanitas, 2015) aparțin nici mai mult nici mai puțin decât tradiției laice a culturii evreieşti! O tradiție pe care nici

Read More

Frații Burgess (Elizabeth Strout)

<!-- wp:image {"id":61,"align":"left"} --> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft"><img class="wp-image-61" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/e447d6_52c01289b4724659815abe8437126820mv2_d_1600_1200_s_2.jpg" alt="" /></figure> </div> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Suntem pe Coasta de Est a Americii, de la New York la Maine şi înapoi. Un nesfârşit periplu al vrajbei. Când de fapt, ar fi trebuit să fie o călătorie a întregirii ființei şi a regăsirii celor dragi.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Povestea aceasta te izbeşte de la început asemenea unui imens bulgăre de zăpadă. Unul deja format, aflat într-o rostogolire ireversibilă şi antrenând cu sine fragmente, cioburi şi rămăşițele unor ființe strivite. Senzatia încă din primele pagini este de tot aflat într-o cădere aproape universală, de neoprit şi care se va izbi fără milă, în punctul terminus al vieților toate.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Pentru că personajele lui Elizabeth Strout (bine cunoscute de altfel) încarnează oameni aflați pe panta cea mai abruptă a vieții, adesea în coborâre liberă, loviți fiind din toate direcțiile de cele mai

Read More

Quimera (Paul Țanicui)

<!-- wp:image {"id":58,"align":"left"} --> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft"><img class="wp-image-58" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/e447d6_47989a4929614a1ab30fccf3423d90a1mv2.jpg" alt="" /></figure> </div> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Am citit <em>Quimera</em> lui Paul Țanicui pe nerăsuflate. Am stat lângă Mauro însoțindu-l pretutindeni, la fiecare pas, din atelierul auto improvizat la parterul casei de cel care îi fusese cândva tată şi până dincolo de ocean, în Lumea Nouă, a internatului catolic şi a New York-ului grandios. <em>Quimera</em> ar putea fi un bildungsroman; asta dacă Mauro şi-ar afla împlinirea spre final, dar lucrurile nu stau întocmai: viața aici apartine unui destin dintre acelea care nu-ți sunt scrise în frunte ci puse exact sub tălpile cu care păşeşti! Ceea ce complică totul şi face ca libertatea să fie mereu în chestiune, interogată, disputată şi salvată (ori nu) cu fiecare experiență trăită, cu fiecare colț de stradă traversat. Nimic nu-i pică lui Mauro din cer, poate numai încercările, lungul şir de încercări prin care parcă mai mult i se

Read More

Lupta mea. Cartea întâi: Moartea unui tată (Karl-Ove Knausgård)

<!-- wp:image {"id":55,"align":"left"} --> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft"><img class="wp-image-55" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/e447d6_1d401a7314744e579cebf9e8d7a9d5b3mv2.jpg" alt="" /></figure> </div> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Aceasta este o poveste scrisă pentru cei puternici.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Vine din Nord şi începe cu un duş rece sub forma unui eseu: nici mai mult nici mai puțin decât un eseu despre materialitatea morții. Ne sunt amintite aici fapte concrete, legate de noi, oamenii - singurele ființe care-şi ascund morții, având oroare în a-și lăsa cadavrele la vedere, de altfel, tot singurele ființe care cunosc sentimentul angoasei dinaintea morții, moarte pe care o percep ca încetare a vieții, dar și ca lipsă a ei. La urma urmei, puțin îi pasă inimii pentru a cui viață bate!</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Țesătura aceasta dintre eseu filosofic şi ficțiune autobiografică, însoțeşte cititorul în permanență şi atrăge lectura într-o experiență decisiv-interogativă. Se trezesc în tine întrebări cu privire la propriul destin, la istoria neamului sau a familiilor

Read More

Ragtime (E.L. Doctorow)

<!-- wp:image {"id":49,"align":"left"} --> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft"><img class="wp-image-49" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/e447d6_fe04a9ae021a42db8c455660bb04b3admv2.jpg" alt="" /></figure> </div> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Aceasta este o poveste a Americii. O coborâre în straturile unei societăți care continuă să-şi construiască propriile vise şi idealuri. Numai că de data aceasta, descinderea se face tocmai în spatele acestor vise, în partea nevăzută a lor, la marginea înspăimântătoare a realității.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Un adevărat carusel al Paradisului si al Infernului este pus în mişcare dezvăluind o copleşitoare geografie a contrastelor. Eşti aruncat dintr-o dată din mijlocul New York-ului grandioaselor palate proiectate de celebrul Standford White, în ghetoul imigranților, supraaglomerat, insalubru, mustind de mizerie si de mortalitate infantilă.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pe Insula Ellis, în locul luminii celei noi, se cască acum o cât se poate de reala gură a infernului: cei sosiți (dintr-o viață anterioară secătuită), primesc mai întâi ecusoane de identificare, după care sunt trimisi la duşuri şi rânduiți în țarcuri

Read More

Noaptea de foc (Eric-Emmanuel Schmitt)

<!-- wp:image {"id":38,"align":"left"} --> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft"><img class="wp-image-38" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/e447d6_aed0bb222f664a509d4f8da63afa38e9mv2.png" alt="" /></figure> </div> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>După 25 de ani de tăcere vie, Eric-Emmanuel Schmitt mărturiseşte marele eveniment al vieții sale, acela de a scrie. Cel care a reîntemeiat totul şi a făcut posibil întregul spectacol al existenței care a urmat. De atunci și până astăzi.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Puterea cărei creații, a cărei arte, ar fi putut fi aleasă să retrezească experiența de-atunci, universul acela unic, dacă nu puterea literaturii?</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Aşa a apărut această carte, după multe altele scrise de Schmitt, dar totuşi prima în ordine spirituală. Pentru că <em>Noaptea de foc</em> (Ed. Humanitas Fiction, 2017) întemeiază chemarea către scris a autorului, natura şi căile literaturii sale. Aici sunt plăcile tectonice şi magma incandescentă care au făcut posibile şi care susțin în continuare un întreg continent literar şi uman.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>În definitiv, toate cărțile şi toate personajele

Read More