Pelerinul vrăjit (Nikolai Leskov)

<img class="alignleft size-medium wp-image-421" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/05/bilete-nikolai-leskov-pelerinul-vrajit-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" />Suntem într-o Rusie arhaică, veche, o Rusie în care epifaniile mustesc și în care Sacrul se revarsă pretutindeni în binecunoscute straie ale Profanului. O Rusie a Sfinților care pătrund în chiliile monahilor și care nu au nicio reținere de altfel în a se înfățișa în același timp mujicilor – acestor țărani, acestor oameni ai pământului aflați într-un neîncetat pariu sufletesc. Rusia marilor stepe aleargând de-a lungul Volgăi, cu hergheliile lor sălbatice, greu de stăpânit pănă și de neînfricații tătari. Stepa și renumitele ei târguri de cai așadar. Locuri ireale unde se petrec evenimente memorabile. Tătarii, acești păgâni necunoscători de Hristos, care nu se înfruntă niciodată potrivit avuției ci potrivit forței brațelor lor. Virtutea tătară nu aparține banilor (bunurilor), ci vigoarei trupului. A urma Volga și nesfârșitul stepelor, trezește pelerinului aflat în bătaia aspră a destinului, un dureros sentiment al înstrăinării, al despărțirii de mama

Read More

Biroul pentru grădini și iazuri (Didier Decoin)

<img class="alignleft wp-image-278 size-full" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/04/biroul-e1555608341502.jpg" alt="" width="250" height="384" />Sublimă frescă literară a Japoniei medievale, <em>Biroul pentru grădini și iazuri</em>, este cel puțin un moment de grație pentru Didier Decoin și cred, pepita de aur a editurii <em>Humanitas Fiction</em> în 2019. Titlul, dezarmant prin simplitatea sa copleșitoare, ca de altfel oricare alt element aparținând acestei atât de îndepărtate culturi, ascunde o poveste sub care se desfășoară întreaga lume medievală a Imperiului japonez, de la Curtea Imperială, la templele șintoiste sau budiste, trecând pe lângă izvoare care clocotesc sub focul munților, poposind în hanuri, bordele, precum și-n modestele așezări umane aflate de-a lungul râurilor și în mijlocul pădurilor străvechi. Povestea noastră începe de la marginea unui sat – <em>un pumn de colibe coșcovite și cocoșate</em>, aproape fără nicio importanță. Oameni sărmani cultivând petice de orez. Pescarul satului însă nu are pământ. Pentru a nu muri de foame, nici el, nici soția lui, trebuie să

Read More

Omul care vedea dincolo de chipuri (Eric-Emmanuel Schmitt)

<img class="alignleft size-medium wp-image-322" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/04/Omul-care-vedea-dincolo-de-chipuri-195x300.jpeg" alt="" width="195" height="300" />Miza acestui nou Schmitt, adică ceea ce s-ar putea numi <em>literatura lui Dumnezeu</em>, e ascunsă în decorul unor evenimente cât se poate de bine ancorate în cotidianul vieții din societatea occidentală (valonă-belgiană). Dacă ambele Testamente și mai apoi Coranul sunt scrise de Dumnezeu, sau cel puțin sub directa Sa îndrumare (fiind texte revelate) - iată atunci Scriitorul prin excelență, iată deci Scriitorul Însuși. Iar dacă privim c[tre un Dumnezeu care scrie, înțelegem de aicică literatura are cu adevă fundament în Cer. Dar nu e chiar aventura în care se lansează Schmitt aici: va alege o altă poartă de intrare în <em>așa-numita Literatură a lui Dumnezeu</em>. Există trei mari religii ale Cărții și un singur și unic Scriitor. Apoi avem o literatură în care credem și în care ne place să credem că orice e posibil. Prin urmare, Schmitt Îl va cheama pe acest marele Scriitor

Read More

Copilul lui Noe (Eric-Emmanuel Schmitt)

<img class="alignleft size-medium wp-image-319" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/04/copilul-lui-Noe-195x300.jpeg" alt="" width="195" height="300" />În orice război, domestic, civil sau mondial, inocența piere prima. Povestea aceasta este despre copilărie și e atât de umană, de senzitivă și de aproape de tine, că te înfioară. Suntem din nou cu Schmitt, la limita insesizabilă dintre viaţă şi moarte. În acel <em>spaţiu </em>şi-n acel <em>moment</em> în care totul devine posibil şi în care orice se poate întâmpla, se poate încarna, materializa, sau dimpotrivă, distruge, pierde, dizolva cu totul, definitiv, ireversibil. Suntem în <em>Locul</em> și-n <em>Timpul</em> Revelaţiei, în ciuda împrejurărilor care indică tocmai lipsa ei. Suntem atât de aproape de om, de atingerea lui, de strigătul său, de tăcerea acestei fiinţe fabuloase, ființă al cărei destin istoric şi sufletesc ajunge să traverseze în istorie peisaje wagneriene, apocaliptice. Pentru că Apocalipsa – înainte de a fi o izbăvire, izbăvirea finală, este sânge, frământare şi foc. A recăpăta, fie şi numai un singur gram

Read More

Contrejour (Paul Țanicui)

<img class="alignleft wp-image-272 size-medium" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/04/contre-jour-produs_dr_imagine-196x300.jpg" alt="" width="196" height="300" />Dacă Literatura ar crea o inimă, atunci aceasta ar putea fi dovada – <em>Contrejour</em>-ul lui Paul Țanicui. <em>Cartea-inimă.</em> O deschizi, lași timpul să-i întoarcă paginile (de fapt ai senzația că paginile rămân în permanență deschise, că nu se pot închide niciodată) – începi atunci să-i simți bătăile, pâlpâirea. Înăuntrul cărții este o inimă mare, e drept că la un moment dat se face extrem de mică, ai impresia chiar că a dispărut, dar e acolo, e vie, îi simți în permanență pulsul, zbaterea, tresărirea, spaima, o vezi cum freamătă, cum galopează gata sa iasă din pieptul cărții, să se spargă. Îi simți rănirea, îndoiala, o vezi sângerândă, zmulsă și stingheră. Dar niciodată trădată sau înșelată. Pentru că sinceritatea este aici o fibră a scriitorului. <em>Contrejour (ed. Curtea Veche, 2018)</em> – este întradevăr o poveste de iubire, amprentă a vieții și a morții unui cuplu,

Read More

Un anume domn Piekielny (François-Henri Désérable)

<img class="alignleft size-medium wp-image-265" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/04/piekielny-195x300.jpg" alt="" width="195" height="300" />Să-l asculți pe Désérable, în librăria de la Cișmigiu, redând din memorie peisaje întregi din <em>Rostul lumii</em>, al lui Bouvier, ca și cum lucrurile și locurile acelea s-ar naște chiar atunci, din cuvinte, ca și cum, prin ele - cuvintele, ai ajunge fix acolo – asta e o delicatesă, ceva extrem de rar care ți se poate întâmpla. Dar a-l însoți pe același Désérable povestindu-și aventura vieții în jurul unei cărți, unei singure cărți – asta ține deja de miracol. Dacă ai auzit numai de <em>Promisiunea zorilor</em> – fără însă a o fi și cunoscut-o, ei bine, te afli exact acolo unde trebuie. Nu știm sigur dacă Désérable visează visul lui Gary – dar cu siguranță îl continuă. Unii scriitori spun că în literatură totul este posibil. Ascultându-l însă pe Désérable povestind despre geneza cărții sale – ai impresia că uneori, literatura ea cea

Read More

Promisiunea zorilor (Romain Gary)

<img class="alignleft size-medium wp-image-313" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/04/gary-195x300.jpeg" alt="" width="195" height="300" />Sigur că avem de-a face cu un clasic modern și sigur că ținem în mână tocmai capodopera sa. Dar dacă există vreun mod de a citi <em>Promisiunea zorilor</em> – atunci cel mai potrivit este acela de a o face a priori de orice însemnătate, de orice încărcătură sacră, pe care autorul și capodopera sa le-au dobândit de-a lungul timpului. <p style="text-align: left;"><em>Promisiunea zorilor</em> – există titlu mai revelator? E aici, mai mult decât sublimul literaturii oglindit de chipul unei mame. <em>Promisiunea zorilor</em> e o sărbătoare dedcată vieții însăși. Nu sunt cuvinte mari, sunt numai pe măsura poveștii în sine.</p> <p style="text-align: left;">Să pornim de la natura lucrurilor. Oriunde te-ai afla, oriunde ai rătăci ori ai naufragia, și oricât de întunecat, de gârbovit și de greu ar fi cerul de deasupra vieții tale, prin simpla ei prezență - Viața - oferă ca o garanție infinită,

Read More

Aşteptându-l pe Bojangles (Olivier Bourdeaut )

<!-- wp:image {"id":70,"align":"left"} --> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft"><img class="wp-image-70" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/e447d6_d84e6abc16724a69bf899b23c4a367dcmv2.png" alt="" /></figure> </div> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Un roman născut din nimic, la o editură minusculă, de provincie, dintr-un un scriitor fără trecut, dar care, undeva în copilăria lipsită de televizor, a ales lectura în detrimentul plictisului, ambele de altfel, căi formatoare. Aceasta ar fi singura explicație plauzibilă a apariției acestei cărți.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Un roman francez învelit perfect într-o uimitoare poveste de dragoste cu accente supra-realiste. Un omagiu, sau mai degrabă un toast închinat copilăriei fericite pe care numai parinții care se iubesc știu să o facă posibilă.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pentru că mama era aşa cum spunea tata că este: înaltă, atât de înaltă încât putea să bată chiar şi stelele pe umăr!</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Apoi, pentru că sărbătoarea dragostei nu se cade a fi patronată de un sfânt, ci numai de o sfântă...de sfânta Georgette, imediat după, pe 15

Read More

Scurtă istorie a șapte crime (Marlon James)

<!-- wp:image {"id":67,"align":"left"} --> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft"><img class="wp-image-67" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/e447d6_ff713b61a82e479fa713a45a20688171mv2.jpg" alt="" /></figure> </div> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Aceasta este o poveste a Infernului care-ți contorsionează suflul şi imaginația. Povestea unei lumi aproape imposibil de îmblânzit literar, pentru că asemenea sublimului, hidosul se întinde dincolo de cuvinte.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    În definitiv, literatura nu e chemată aici să îmblânzească nimic, dimpotrivă, vine să amplifice şi să amorseze explozia realității.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Suntem în Jamaica ghetourilor eterne. În măruntaiele Iadului: un miros toxic şi fermentat, într-o cameră roşie şi ruginită. Aici morții nu încetează niciodată să vorbească, iar uneori ajung să fie auziți de cei vii. Aşa se naşte istoria noastră, cu morții care vorbesc şi care dictează, cuvânt cu cuvânt, felul în care s-au petrecut faptele.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Când Marley este pe cale să-şi lanseze legendarul album ,,Exodux", unii oameni sunt atât de săraci încât nu-şi permit nici măcar ruşinea;

Read More

Evreii și cuvintele (Fania Oz-Salzberger, Amos Oz)

<!-- wp:image {"id":64,"align":"left"} --> <p><img class="alignleft size-medium wp-image-286" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/evrei-si-cuvintele-OZ-195x300.jpg" alt="" width="195" height="300" />Lectura acestei cărți echivalează experiența unui şoc cultural. Senzația, mai ales după parcurgerea primului capitol (major) este de bulversare totală, de vertij ideatic, cardinal. Îl ştiam pe evreu ca fiind un drept credincios, intim legat de Dumnezeu (şi de Cuvântul Său); ori aici, dacă este să fie legat de ceva, atunci cu siguranță nu Iahve este acesta ci mai degrabă de Carte, de cuvintele ei; iar Dumnezeu, ei bine Dumnezeu este el însuşi doar unul dintre cuvinte. Şi nimic mai mult! Scrise şi povestite la persoana a II-a plural, de un cuplu tată-fiică/romancier-istoric (atipic si contrar tradiției intelectuale evreieşti) în care fiecare se substituie cu finețe celuilalt - eseurile, cele patru mari eseuri care alcătuiesc volumul (Evreii şi cuvintele,ed. Humanitas, 2015) aparțin nici mai mult nici mai puțin decât tradiției laice a culturii evreieşti! O tradiție pe care nici

Read More

Frații Burgess (Elizabeth Strout)

<!-- wp:image {"id":61,"align":"left"} --> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft"><img class="wp-image-61" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/e447d6_52c01289b4724659815abe8437126820mv2_d_1600_1200_s_2.jpg" alt="" /></figure> </div> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Suntem pe Coasta de Est a Americii, de la New York la Maine şi înapoi. Un nesfârşit periplu al vrajbei. Când de fapt, ar fi trebuit să fie o călătorie a întregirii ființei şi a regăsirii celor dragi.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Povestea aceasta te izbeşte de la început asemenea unui imens bulgăre de zăpadă. Unul deja format, aflat într-o rostogolire ireversibilă şi antrenând cu sine fragmente, cioburi şi rămăşițele unor ființe strivite. Senzatia încă din primele pagini este de tot aflat într-o cădere aproape universală, de neoprit şi care se va izbi fără milă, în punctul terminus al vieților toate.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Pentru că personajele lui Elizabeth Strout (bine cunoscute de altfel) încarnează oameni aflați pe panta cea mai abruptă a vieții, adesea în coborâre liberă, loviți fiind din toate direcțiile de cele mai

Read More

Quimera (Paul Țanicui)

<!-- wp:image {"id":58,"align":"left"} --> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft"><img class="wp-image-58" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/e447d6_47989a4929614a1ab30fccf3423d90a1mv2.jpg" alt="" /></figure> </div> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Am citit <em>Quimera</em> lui Paul Țanicui pe nerăsuflate. Am stat lângă Mauro însoțindu-l pretutindeni, la fiecare pas, din atelierul auto improvizat la parterul casei de cel care îi fusese cândva tată şi până dincolo de ocean, în Lumea Nouă, a internatului catolic şi a New York-ului grandios. <em>Quimera</em> ar putea fi un bildungsroman; asta dacă Mauro şi-ar afla împlinirea spre final, dar lucrurile nu stau întocmai: viața aici apartine unui destin dintre acelea care nu-ți sunt scrise în frunte ci puse exact sub tălpile cu care păşeşti! Ceea ce complică totul şi face ca libertatea să fie mereu în chestiune, interogată, disputată şi salvată (ori nu) cu fiecare experiență trăită, cu fiecare colț de stradă traversat. Nimic nu-i pică lui Mauro din cer, poate numai încercările, lungul şir de încercări prin care parcă mai mult i se

Read More

Lupta mea. Cartea întâi: Moartea unui tată (Karl-Ove Knausgård)

<!-- wp:image {"id":55,"align":"left"} --> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft"><img class="wp-image-55" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/e447d6_1d401a7314744e579cebf9e8d7a9d5b3mv2.jpg" alt="" /></figure> </div> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Aceasta este o poveste scrisă pentru cei puternici.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Vine din Nord şi începe cu un duş rece sub forma unui eseu: nici mai mult nici mai puțin decât un eseu despre materialitatea morții. Ne sunt amintite aici fapte concrete, legate de noi, oamenii - singurele ființe care-şi ascund morții, având oroare în a-și lăsa cadavrele la vedere, de altfel, tot singurele ființe care cunosc sentimentul angoasei dinaintea morții, moarte pe care o percep ca încetare a vieții, dar și ca lipsă a ei. La urma urmei, puțin îi pasă inimii pentru a cui viață bate!</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Țesătura aceasta dintre eseu filosofic şi ficțiune autobiografică, însoțeşte cititorul în permanență şi atrăge lectura într-o experiență decisiv-interogativă. Se trezesc în tine întrebări cu privire la propriul destin, la istoria neamului sau a familiilor

Read More

Ragtime (E.L. Doctorow)

<!-- wp:image {"id":49,"align":"left"} --> <div class="wp-block-image"> <figure class="alignleft"><img class="wp-image-49" src="http://catalinchiru.ro/dev/wp-content/uploads/2019/01/e447d6_fe04a9ae021a42db8c455660bb04b3admv2.jpg" alt="" /></figure> </div> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Aceasta este o poveste a Americii. O coborâre în straturile unei societăți care continuă să-şi construiască propriile vise şi idealuri. Numai că de data aceasta, descinderea se face tocmai în spatele acestor vise, în partea nevăzută a lor, la marginea înspăimântătoare a realității.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>    Un adevărat carusel al Paradisului si al Infernului este pus în mişcare dezvăluind o copleşitoare geografie a contrastelor. Eşti aruncat dintr-o dată din mijlocul New York-ului grandioaselor palate proiectate de celebrul Standford White, în ghetoul imigranților, supraaglomerat, insalubru, mustind de mizerie si de mortalitate infantilă.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pe Insula Ellis, în locul luminii celei noi, se cască acum o cât se poate de reala gură a infernului: cei sosiți (dintr-o viață anterioară secătuită), primesc mai întâi ecusoane de identificare, după care sunt trimisi la duşuri şi rânduiți în țarcuri

Read More